Shop Mobile More Submit  Join Login
...::COM_SEARA::... by RoUgEmIe ...::COM_SEARA::... by RoUgEmIe
COMMISSION FOR :iconstumpyfury:

MY COMMISSION [link]
Add a Comment:
 
:iconcourtney-crowe:
Courtney-Crowe Featured By Owner Mar 1, 2013  Professional Digital Artist
awesome sketch!! :D
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Mar 2, 2013  Student Traditional Artist
thanks :D
Reply
:iconnick-xmg:
NICK-XMG Featured By Owner Feb 24, 2013  Student Interface Designer
cool
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Feb 24, 2013  Student Traditional Artist
thanks^^
Reply
:iconkas97:
Kas97 Featured By Owner Feb 23, 2013  Hobbyist General Artist
Không hiểu sao thấy mấy bức kiểu này lại suy ra được ngay người vẽ là người Việt haha;;
Phần trang phục bên trái trông hơi kỳ thì phải? Không vẽ đường ngực nên mới nhìn không ra tay áo, cứ tưởng ngực bị biến dạng hay sao ấy ; r ;/""
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Feb 23, 2013  Student Traditional Artist
a zị hả ọ__ọ

do t vẽ để trả nợ com cho xong @@ thành ra nhác nhớm chẳng để ý j cả ọ__ọ

thanks đã góp ý nha :heart:
Reply
:iconskaeya:
skaeya Featured By Owner Feb 23, 2013  Hobbyist General Artist
Thank you! :D
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Feb 23, 2013  Student Traditional Artist
ur welcome :hug:
Reply
:iconstitchy-face:
Stitchy-Face Featured By Owner Feb 23, 2013  Professional General Artist
Ah so soft and nicely done <3
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Feb 23, 2013  Student Traditional Artist
thanks^^
Reply
:iconletthemeatwords:
letthemeatwords Featured By Owner Feb 23, 2013
Very elegant and beautiful! :D
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Feb 23, 2013  Student Traditional Artist
thanks :D
Reply
:iconletthemeatwords:
letthemeatwords Featured By Owner Feb 23, 2013
Your welcome :)
Reply
:icondjmalik93:
DJmalik93 Featured By Owner Feb 23, 2013  Hobbyist
Perfect. Just perfect
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Feb 23, 2013  Student Traditional Artist
thanksssss~:hug:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 23, 2013
Image Size
433 KB
Resolution
600×683
Link
Thumb

Stats

Views
737
Favourites
77 (who?)
Comments
15
Downloads
14
×