Shop Mobile More Submit  Join Login
...:::DanCEr:::... by RoUgEmIe ...:::DanCEr:::... by RoUgEmIe
hi everybody~^^

I'll open commission^^ in recently day~

so~ plz support me :hug:

:heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

My commission [link]
Add a Comment:
 
:iconkingofsnake:
kingofsnake Featured By Owner Dec 10, 2011
Great design! I love all the detail
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 11, 2011  Student Traditional Artist
thanks^^
Reply
:icondeanyvan:
DeanyVan Featured By Owner Dec 10, 2011  Hobbyist Digital Artist
b vẽ trai nhiều qu tới muc m gi h cũng giống trai :(
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 10, 2011  Student Traditional Artist
dạo ny gu thẩm mĩ t qui lắm~

t thch gi đ đ vs lại zai ẻo lả :rofl:
Reply
:icondeanyvan:
DeanyVan Featured By Owner Dec 10, 2011  Hobbyist Digital Artist
hự... c lẽ c đ bị thoi ha khi v si gn rồi :(( ti cũng đổi tng ;) m mấy tiệm scan đng cửa hết trơn :((
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 10, 2011  Student Traditional Artist
đu đu :rofl:

lc trc cũng vầy rồi m~

ko nhớ t hay ni t vẽ gi ra trai m vẽ trai ra gi h?

cạnh trường học th thu j tiệm scan hả?
Reply
:icondeanyvan:
DeanyVan Featured By Owner Dec 10, 2011  Hobbyist Digital Artist
c m n đng cửa đồng loạt T^T chn dễ sợ...
Reply
:iconstarkarya:
StarkArya Featured By Owner Dec 9, 2011  Hobbyist Writer
Amazing work, I love it :)
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 10, 2011  Student Traditional Artist
thanks :^^
Reply
:iconforestdwellerhouses:
ForestDwellerHouses Featured By Owner Dec 9, 2011  Professional Artisan Crafter
I think you did a beautiful job on the whole creation, I bet this would also look beautiful in color, but that is just me, nice work!
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 9, 2011  Student Traditional Artist
thanks^^
Reply
:iconforestdwellerhouses:
ForestDwellerHouses Featured By Owner Dec 9, 2011  Professional Artisan Crafter
Your very welcome!
Reply
:iconkuerbis17:
Kuerbis17 Featured By Owner Dec 9, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Very beautiful :D I love this linework~
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 9, 2011  Student Traditional Artist
thanks :hug:
Reply
:iconkuerbis17:
Kuerbis17 Featured By Owner Dec 10, 2011  Hobbyist Traditional Artist
:)
Reply
:iconshiroiyue:
shiroiyue Featured By Owner Dec 9, 2011
*dn băng dnh v miệng*
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 9, 2011  Student Traditional Artist
*gỡ*

sao lại dn~:hmm:

c j cứ ni đi chứ~
Reply
:iconshiroiyue:
shiroiyue Featured By Owner Dec 10, 2011
tranh khủng qu nn e dn băng dinh v tự kỉ đ TT^TT
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 10, 2011  Student Traditional Artist
ầy *vỗ vai*

vầy e phải cố ln đi :hmm:

chứ ss cũng chưa = ng` đu e ~:hmm:
Reply
:iconrika20000:
rika20000 Featured By Owner Dec 8, 2011  Student Traditional Artist
ồ đẹp, thik ci vy XD
chỗ tay bị hơi to XD
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 9, 2011  Student Traditional Artist
ầy ầy~:P
Reply
:iconkodomina:
Kodomina Featured By Owner Dec 8, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Gorgeous <33
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 8, 2011  Student Traditional Artist
thanks bạn nha~^^
Reply
:iconkodomina:
Kodomina Featured By Owner Dec 8, 2011  Hobbyist Traditional Artist
U very welcome :">
Reply
:iconladnie:
ladnie Featured By Owner Dec 8, 2011  Hobbyist Digital Artist
This looks amazing^^
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 8, 2011  Student Traditional Artist
thanks :hug:
Reply
:iconnekowataru:
nekowataru Featured By Owner Dec 7, 2011  Student Photographer
nhỏ n xương to gh =))~
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 8, 2011  Student Traditional Artist
t thch mấy nng đ đ th th^^
Reply
:iconnekowataru:
nekowataru Featured By Owner Dec 9, 2011  Student Photographer
mo sợ thch ko lin quan na =))~
Reply
:iconlastcloudburst:
LastCloudburst Featured By Owner Dec 7, 2011
ốh ồh..............thik x tai kủa nng qớ :love:
đệp lớm ^^
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 8, 2011  Student Traditional Artist
thanks nha :hug:
Reply
:iconcharming-karma:
charming-karma Featured By Owner Dec 7, 2011
This is beautiful! Amazing job :D
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 8, 2011  Student Traditional Artist
thanks ^^
Reply
:iconfutarinokizuna:
futarinokizuna Featured By Owner Dec 7, 2011  Hobbyist Digital Artist
aNice! Love this :heart:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 8, 2011  Student Traditional Artist
thanks so much^^

:heart:
Reply
:iconfruitscake:
fruitscake Featured By Owner Dec 7, 2011
I love the details :heart: so pretty
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 8, 2011  Student Traditional Artist
thanks :hug:
Reply
:iconjanmarciniak:
JanMarciniak Featured By Owner Dec 7, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Another great one work.
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 8, 2011  Student Traditional Artist
thanks :hug:
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Dec 7, 2011  Student Digital Artist
bẩn ka ~
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 8, 2011  Student Traditional Artist
kệ~

để cho c đỉm nhấn :rofl:
Reply
:iconartisresistance:
ArtIsResistance Featured By Owner Dec 7, 2011  Hobbyist Digital Artist
So hard to express how much I love your work without sounding repetitive, but I really love it. <3

Looking forward to it, hopefully I can commission you. :)
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 7, 2011  Student Traditional Artist
thanks so much~

plz support me^^

:hug:
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Dec 7, 2011  Student Traditional Artist
ci tay con b hơn bự, nhn như tay con trai

nhưng k seo, tranh nng vẫn đẹp như mọi khi :love:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 7, 2011  Student Traditional Artist
đ ni t vẽ nam ra nữ vẽ nữ ra nam m~ :rofl:

chờ t t gửi hnh qua cho^^
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Dec 6, 2011
wow, this's amazing!
the patterns and details are beautiful:hug:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 6, 2011  Student Traditional Artist
thanks :D
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Dec 11, 2011
you're welcome:love:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 6, 2011
Image Size
414 KB
Resolution
445×969
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,987
Favourites
177 (who?)
Comments
48
Downloads
47
×