Shop Mobile More Submit  Join Login
...:::COM_Elindiel_Camillus:::... by RoUgEmIe ...:::COM_Elindiel_Camillus:::... by RoUgEmIe
COMMISSION FOR :iconelindielforeststar:

__________________________________________

MY COMMISSION [link]
Add a Comment:
 
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Sep 4, 2012
awesome, poses are amazing^^
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Sep 4, 2012  Student Traditional Artist
thanks so much :iconsqueeeeplz:
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Sep 4, 2012
you're welcome :iconhug1plz:
Reply
:iconrikatoji:
rikatoji Featured By Owner Aug 25, 2012
Hự! @_@

Cu đầu tin hiện ln trong đầu khi nhn tranh của c l "SONG KIẾM HỢP BCH", mặc d n chả lin quan! *cười*

~~~~

Ti yu anh cầm kiếm mất rồi!!
*th thầm* tặng ảnh cho ti đi~
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Aug 26, 2012  Student Traditional Artist
*cha* hng cho mượn thi chứ ko tặng :laughing:
Reply
:iconelindielforeststar:
ElindielForestStar Featured By Owner Aug 20, 2012  Hobbyist Photographer
Thanks for drawing my OC's! It came out beautifully! :hug:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Aug 20, 2012  Student Traditional Artist
:iconsupertighthugplz:
Reply
:iconguodaaiko:
guodaaiko Featured By Owner Aug 20, 2012  Hobbyist Artist
cool :D
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Aug 20, 2012  Student Traditional Artist
thanks^^
Reply
:iconguodaaiko:
guodaaiko Featured By Owner Aug 21, 2012  Hobbyist Artist
you're welcome.
Reply
:iconcleyon:
cleyon Featured By Owner Aug 19, 2012
cy kiếm đem g bể đầu th đc chứ ko bik c đủ nhọn để chm người ko nữa :laughing:


anh cầm cung nhn a cầm kiếm với nh mắt đưa tềnh :iconhurrrplz:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Aug 19, 2012  Student Traditional Artist
i i sao c lại ni zị=]]]]:laughing:

ng` ta l đag đấu đ chm giết cơ m :laughing:
Reply
:iconcleyon:
cleyon Featured By Owner Aug 19, 2012
th một người lo đnh nhau cn người kia lo nhn người đang đnh


chưa v trận l thấy thua rồi đấy :laughing:

cy kiếm nhn giống kiếm nhựa m đứa con nt hay chơi hồi xưa w :rofl:
Reply
:iconvlewis123:
vlewis123 Featured By Owner Aug 19, 2012  Hobbyist Traditional Artist
very nice :D i like the movment of the piece~
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Aug 19, 2012  Student Traditional Artist
thanks so much :iconletmehugyouplz:
Reply
:iconvlewis123:
vlewis123 Featured By Owner Aug 19, 2012  Hobbyist Traditional Artist
you're welcome :3 haha XD
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Aug 19, 2012  Student Traditional Artist
:iconsupertighthugplz:
Reply
:iconvlewis123:
vlewis123 Featured By Owner Aug 19, 2012  Hobbyist Traditional Artist
lol ^///^ *hugs back*
Reply
:iconalichee:
Alichee Featured By Owner Aug 19, 2012  Hobbyist Digital Artist
Niiiceee I see the emotion in this pose ^^
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Aug 19, 2012  Student Traditional Artist
thanks so much^^
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 19, 2012
Image Size
653 KB
Resolution
680×965
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,409
Favourites
107 (who?)
Comments
20
Downloads
16
×