Shop Mobile More Submit  Join Login
...:::COM_BareFootBoy:::... by RoUgEmIe ...:::COM_BareFootBoy:::... by RoUgEmIe
commission for :iconmerrilee-porter:

thanks for your support

My commission [link]

__________________________________________________

t that. xo*n' xac'~

t ko mún bi. chu*i?~
Add a Comment:
 
:iconyoko-tan:
Yoko-tan Featured By Owner Jan 5, 2012  Student Traditional Artist
amazing shading and anatomy and shading, this looks beautiful~ :iconwooowplz:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Jan 5, 2012  Student Traditional Artist
thanks so muchhh~:hug:
Reply
:iconyoko-tan:
Yoko-tan Featured By Owner Jan 6, 2012  Student Traditional Artist
you're welcome :iconsmilieplz:
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Dec 22, 2011
wow, this's really amazing work!
I like how you did simple background and the shading is wonderful!:hug:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 23, 2011  Student Traditional Artist
thanks a lot ^^ :hug: :kiss:
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Dec 23, 2011
you're welcome dear:huggle:
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Dec 22, 2011  Student Traditional Artist
hí hí có cái chân rùi ḱa ;P
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 23, 2011  Student Traditional Artist
uh~

hàng ghép mà~ :rofl:
Reply
:iconvenneta:
Venneta Featured By Owner Dec 20, 2011  Student Digital Artist
Really nice drawing :thumbsup: but the tree branch that he's sitting on looks a little too straight
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 21, 2011  Student Traditional Artist
yup T^T i know T^T

Thanks for your cmt :hug: :D:
Reply
:iconvenneta:
Venneta Featured By Owner Dec 23, 2011  Student Digital Artist
:hug: You're very welcome! Don't worry it's not so apparent since the character is very well done <3
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 24, 2011  Student Traditional Artist
:hug:

Merry Christmas~
Reply
:iconvenneta:
Venneta Featured By Owner Dec 24, 2011  Student Digital Artist
Merry Christmas :D
Reply
:iconthotruyenkytuky:
ThoTruyenKyTuKy Featured By Owner Dec 20, 2011
boy đợp
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 21, 2011  Student Traditional Artist
*ôm ôm*
Reply
:iconsong95:
Song95 Featured By Owner Dec 20, 2011
cute **
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 21, 2011  Student Traditional Artist
thanks
Reply
:iconladnie:
ladnie Featured By Owner Dec 20, 2011  Hobbyist Digital Artist
Beautiful,I love the way you did his face ^^
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 20, 2011  Student Traditional Artist
thank you :hug:
Reply
:iconpotatopou:
PotatoPou Featured By Owner Dec 20, 2011  Student Traditional Artist
cái chân thiệt kỳ diệu =]]]]]]]]]]
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 20, 2011  Student Traditional Artist
:rofl: he he

nh́n cũng ko đến nỗi bị nhận ra là chân ghép :rofl:
Reply
:iconruu-the-dasher:
Ruu-the-Dasher Featured By Owner Dec 19, 2011  Student Traditional Artist
Awesome!!
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 20, 2011  Student Traditional Artist
thanks^^
Reply
:iconkodomina:
Kodomina Featured By Owner Dec 19, 2011  Hobbyist Traditional Artist
This's stunning :la:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 20, 2011  Student Traditional Artist
thank youuuu^^
Reply
:iconkodomina:
Kodomina Featured By Owner Dec 20, 2011  Hobbyist Traditional Artist
U very welcome ^^ U work got more & more lovely as i can say :">
So keep this up dude :D
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 20, 2011  Student Traditional Artist
:hug:
Reply
:icontrences-bloodlust:
trences-bloodlust Featured By Owner Dec 19, 2011
Hes a cutie pie XD
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 19, 2011  Student Traditional Artist
thanks^^
Reply
:icontrences-bloodlust:
trences-bloodlust Featured By Owner Dec 19, 2011
:D
Reply
:iconlfbeta16:
LFBeta16 Featured By Owner Dec 19, 2011   General Artist
Detailed and eye-catching! Impressive! :]
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 19, 2011  Student Traditional Artist
thanks :heart:
Reply
:iconlfbeta16:
LFBeta16 Featured By Owner Dec 19, 2011   General Artist
Welcome! :]
Reply
:iconvagueabstraite:
vagueabstraite Featured By Owner Dec 19, 2011
so cool!
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 19, 2011  Student Traditional Artist
thanks :hug:
Reply
:iconvagueabstraite:
vagueabstraite Featured By Owner Dec 20, 2011
you're welcome~
Reply
:iconartedomarkinhos:
artedomarkinhos Featured By Owner Dec 19, 2011
oh what a beautiful
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 19, 2011  Student Traditional Artist
thanks^^
Reply
:iconnekowataru:
nekowataru Featured By Owner Dec 19, 2011  Student Photographer
cute =))~
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 19, 2011  Student Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconsinvia:
sinvia Featured By Owner Dec 19, 2011  Hobbyist Artist
cậu trai đẹp nhưng mà cái cây ḱ quáT"T
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 19, 2011  Student Traditional Artist
T"T

ậy e cũng thấy...nhưng mà e ko biết vẽ cây đâu :cries:
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Dec 19, 2011  Professional Digital Artist
đúng xớn xác thật :rofl:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 19, 2011  Student Traditional Artist
:rofl:

lúc đầu t quên mất tên của cái com này~

đáng nhẽ nó là bare foot boy (zai chân trần)

thế mà t xớn xác lấy tên bare boy (zai trần...:rofl:)

hên sao sửa lại gấp~:rofl:
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Dec 20, 2011  Professional Digital Artist
sao cái com này xui thía nhỉ, đă phải đắp thêm giấy, h lại c̣n sai tên
tại cái ng làm xớn xác wa' ~ :rofl:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 20, 2011  Student Traditional Artist
:rofl: chẹp~t phải bỏ tính xớn xác thôi
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Dec 20, 2011  Professional Digital Artist
hửm, cái đấy là bản chất ùi, sao bỏ đây? :rofl:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Dec 20, 2011  Student Traditional Artist
cũng phải cố bỏ thôi cô ơi~

ko th́ có ngày mặt cô vs t ăn dép ấy~
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Dec 20, 2011  Professional Digital Artist
ngày ấy có lẽ sẽ k xa đâu cô ạ ~ :rofl:
Reply
:iconfaelicia:
Faelicia Featured By Owner Dec 19, 2011  Hobbyist General Artist
Wonderful~ I love how you shaded~ :iconamgtouchplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 18, 2011
Image Size
307 KB
Resolution
650×617
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,582 (1 today)
Favourites
183 (who?)
Comments
61
Downloads
27
×