Shop Mobile More Submit  Join Login
...:::ApArT:::... by RoUgEmIe ...:::ApArT:::... by RoUgEmIe
><

><

><

haizzzzzzzz~~

:fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish:
Add a Comment:
 
:iconmrdragonx:
MrDragonX Featured By Owner Jan 17, 2012
Great drawing!
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Jan 17, 2012  Student Traditional Artist
thanks
Reply
:iconmrdragonx:
MrDragonX Featured By Owner Jan 17, 2012
You're welcome.
Reply
:iconlightincatseyes:
Lightincatseyes Featured By Owner Oct 27, 2011
Qu đẹp !
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 27, 2011  Student Traditional Artist
cảm ơn nha~
Reply
:iconraionkun:
raionkun Featured By Owner Oct 20, 2011  Professional Traditional Artist
ci bg sng tạo phết
:iconclapplz::iconbravoplz::iconclapplz::iconbravoplz::iconclapplz::iconbravoplz::iconclapplz::iconbravoplz::iconclapplz::iconbravoplz::iconclapplz::iconbravoplz::iconclapplz::iconbravoplz::iconclapplz::iconbravoplz::iconclapplz::iconbravoplz::iconclapplz::iconbravoplz:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 22, 2011  Student Traditional Artist
oa~thanks bạn :hug:
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Oct 16, 2011
^^:love:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 16, 2011  Student Traditional Artist
thanks ss~ :hug:
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Oct 15, 2011
wow, it's amazing!:love:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 16, 2011  Student Traditional Artist
:hug: thanks~
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Oct 16, 2011
you're welcome:la:
Reply
:icondangiu26:
dangiu26 Featured By Owner Oct 12, 2011
oi,nang oi,nang van la ve detail qua,thiet la mun chom mot cai ve lam cua rieng hac hac
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 12, 2011  Student Traditional Artist
chết~

nhắc mới nhớ~

lc trc t ni cho nng size lớn phải hem >< ?
Reply
:icondangiu26:
dangiu26 Featured By Owner Oct 13, 2011
ai nha,dung roi a^^!!ta biet la nang se wen a huhu
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 13, 2011  Student Traditional Artist
hu~

[link]

[link]

quả thật size lớn nhn n xấu lắm a~T_T

Reply
:icondangiu26:
dangiu26 Featured By Owner Oct 14, 2011
a,quả thật ta ni nga,size lớn thiệt l đẹp a~~,khng xấu tẹo no hắc hắc,đa tạ nng a^^!!
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 16, 2011  Student Traditional Artist
ko c j~

cũng do t đ hứa m qun đi mất~><
Reply
:iconyumenouveau:
YumeNouveau Featured By Owner Oct 12, 2011  Professional Traditional Artist
Wow, everything about this is amazing, you are so talented! :omfg:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 12, 2011  Student Traditional Artist
:heart: thanks soooo much~
Reply
:iconcreanyu:
CreaNyu Featured By Owner Oct 12, 2011  Hobbyist
Minh rat thich phong cach chi tiet den tung centimet cua ban :iconnyulaught:~!!
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 12, 2011  Student Traditional Artist
cảm ơn bạn :hug:
Reply
:iconshiroiyue:
shiroiyue Featured By Owner Oct 12, 2011
ồ !!!!! cc anh rất nh Việt Nam nha:heart:
:fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 12, 2011  Student Traditional Artist
VN mừ :D

nhưng bn tri ko phải zai đu a~l gi ế~
Reply
:iconshiroiyue:
shiroiyue Featured By Owner Oct 15, 2011
hợ! nhn lại mới thấy ẻm l gi
;"; kịch liệt phản đối ;";
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 16, 2011  Student Traditional Artist
:rofl:
Reply
:iconlastcloudburst:
LastCloudburst Featured By Owner Oct 12, 2011
detail qu :D
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 12, 2011  Student Traditional Artist
h~ cảm ơn bạn~:heart:
Reply
:iconlastcloudburst:
LastCloudburst Featured By Owner Oct 12, 2011
h.......ko c chi ; ))
Reply
:iconjammyjaminated:
JammyJaminated Featured By Owner Oct 12, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Wow! Great work!
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 12, 2011  Student Traditional Artist
thanks~:heart:
Reply
:iconsweet-osmanthus:
sweet-osmanthus Featured By Owner Oct 12, 2011
:fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish: :fish:
*drool*
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Oct 12, 2011  Student Traditional Artist
:heart:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 12, 2011
Image Size
425 KB
Resolution
966×439
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,083 (1 today)
Favourites
95 (who?)
Comments
31
Downloads
25
×